7/2021

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

7/2021
Slovenská republika-Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
15/03/2021
17/03/2021