6/2017

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

6/2017
BFL, s.r.o., Ostratice
Program podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti MŠ
24/04/2017
24/04/2017