6/2019

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

6/2019
Art-M Consulting s.r.o., konateľ Vladimír Klzo, Hronského 11, 951 41 Lužianky
Zmluva o realizácii hudobnej produkcie
17/06/2019
17/06/2019