6/2020

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

6/2020
BEPORAD s.r.o., Kostolná Ves č. 201, 972 26 Kostolná Ves
Zmluva o odbere drevného odpadu a drevnej hmoty č. 2020/04
14/05/2020
18/05/2020