8/2021

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

8/2021
GEODETICCA VISION, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice
Zmluva o poskytnutí služby
15/03/2021
15/03/2021