7/2019

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

7/2019
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Poskytnutie dotácie
11/07/2019
11/07/2019