9/2021

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

9/2021
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
15/03/2021
17/03/2021