8/2019

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

8/2019
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
08/08/2019
08/08/2019