8/2020

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

8/2020
Mgr. Ľuboš Budinský, Seč č. 30, 972 26
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
01/11/2020
03/11/2020