9/2018

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

9/2018
Stredoslovenská distribučná a.s.Pri Rajčianke 2927/8010 47 Žilina
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
03/05/2018
03/05/2018