1/2018

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

1/2018
Mestský úrad Nováky972 71 Nováky
Dodatok k zmluve o zriadení SOÚ
02/01/2018
02/01/2018