thumbnail
Číslo
Dodávateľ
Predmet
Dátum vystavenia
Suma
Pozn.