DAŇOVÁ POVINNOSŤ K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI

OZNAM – DAŇOVÁ POVINNOSŤ K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI
Obec Seč upozorňuje občanov, ktorým vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností, že v termíne do 31. januára 2024 sú povinní podať Priznanie k dani z nehnuteľností na Obecnom úrade v Seči.
Zároveň pripomíname daňovníkom, u ktorých došlo k zmene výmery pozemku, účelu využitia, k nadobudnutiu ďalšieho majetku, resp. k zániku vlastníctva a majetku a pod., aby v termíne do 31. januára 2024 podali Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na Obecnom úrade v Seči.
Vzor tlačiva je na obecnej stránke www.obecsec.sk , alebo si ho môžete vyzdvihnúť na obci.

Obecný úrad

starosta@obecsec.sk, ekonom@obecsec.sk
046 / 545 55 22
Seč 133, 972 26 Nitrianske Rudno

Úradné hodiny

Pondelok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Utorok: Nestránkový
Streda: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 17,00 hod.
Štvrtok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Piatok: 7,30 – 12,30 hod.
Knižnica otvorená v stredu 16,00 – 17,00 hod.

Obec Seč je monitorovaná kamerovým systémom.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.