Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027

Záverečné stanovisko je zverejnené na  https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren

Plán rozvoja ….

Návrh VZN č.1/2023 o určení výšky fin. príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených s výchovou a stravovaním v škole a pracovný postup k VZN č.1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Seč

Návrh VZN č. 1_2023 o príspevkoch na školské zariadenia VP-2023-pracovný-postup-k-stravovaniu-v-SJ-k-VZN

UPOZORNENIE-predchádzanie výskytu a šíreniu burín

V ý z v a    o b č a n o m Z dôvodu nedostatočnej starostlivosti niektorých vlastníkov o poľnohospodárske pozemky Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy vyzýva občanov na dodržiavanie zákona č. 220/2004 Z. z.     o...

Obecný úrad

starosta@obecsec.sk, ekonom@obecsec.sk
046 / 545 55 22
Seč 133, 972 26 Nitrianske Rudno

Úradné hodiny

Pondelok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Utorok: Nestránkový
Streda: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 17,00 hod.
Štvrtok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Piatok: 7,30 – 12,30 hod.
Knižnica otvorená v stredu 16,00 – 17,00 hod.

Obec Seč je monitorovaná kamerovým systémom.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.