Pracovná ponuka : VEDÚCI/CA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE-KUCHÁR/KA V ŠKOLSKOM STRAVOVACOM ZARIADENÍ – UPRATOVAČ/KA V MŠ SEČ

PRACOVNÁ PONUKA :

VEDÚCI/CA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE-KUCHÁR/KA V ŠKOLSKOM STRAVOVACOM ZARIADENÍ – UPRATOVAČ/KA V MŠ SEČ

 

Pracovná pozícia: VEDÚCI/CA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE-KUCHÁR/KA V ŠKOLSKOM STRAVOVACOM ZARIADENÍ- UPRATOVAČ/KA

Hľadáme vyučeného kuchára/ku do školskej jedálne v materskej škole Seč, ktorý/á bude zodpovedný/á za  školskú jedáleň i upratovanie.

Úväzok: plný

Náplň práce: vedenie školskej jedálne, príprava jedál pre deti MŠ, dospelých stravníkov a upratovanie priestorov v MŠ.

Pracovný čas : jednozmenná prevádzka 7.-15. hod.

Dátum nástupu: november 2023

Požadované kompetencie:

– výučný list – kuchár/ka

– osvedčenie o odbornej spôsobilosti: výroba, manipulácia s potravinami

– základy práce s počítačom

– prax vítaná

– výhodou vodičský preukaz skupiny B

Kontaktná osoba: Anton Vrecko, starosta obce

email: starosta@obecsec.sk

Telefónne číslo: 0465 455 522, 0910 909 451

Kontaktné údaje: Obec Seč, Obecný úrad Seč 133, 972 26 Seč

Životopis a žiadosť je potrebné poslať na adresu obce, prípadne emailom, alebo doručiť osobne do 31.07.2023

 

Návrh VZN č.1/2023 o určení výšky fin. príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených s výchovou a stravovaním v škole a pracovný postup k VZN č.1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Seč

Návrh VZN č. 1_2023 o príspevkoch na školské zariadenia VP-2023-pracovný-postup-k-stravovaniu-v-SJ-k-VZN

UPOZORNENIE-predchádzanie výskytu a šíreniu burín

V ý z v a    o b č a n o m Z dôvodu nedostatočnej starostlivosti niektorých vlastníkov o poľnohospodárske pozemky Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy vyzýva občanov na dodržiavanie zákona č. 220/2004 Z. z.     o...

Voľby do NR SR – 30.septembra 2023

Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb do NRSR Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Informácia pre voliča Žiadosti o voľbu poštou občania s trvalým pobytom v obci  už nezasielajú na obec, ale na Ministerstvo vnútra SR, ktoré bude zabezpečovať...

Obecný úrad

starosta@obecsec.sk, ekonom@obecsec.sk
046 / 545 55 22
Seč 133, 972 26 Nitrianske Rudno

Úradné hodiny

Pondelok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Utorok: Nestránkový
Streda: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 17,00 hod.
Štvrtok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Piatok: 7,30 – 12,30 hod.
Knižnica otvorená v stredu 16,00 – 17,00 hod.

Obec Seč je monitorovaná kamerovým systémom.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.