SCHVÁLENÉ VZN 15.12.2023

VZN-č.2-2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebne odpady

VZN č.3-2023 o miestnych daniach

VZN obce Seč č.4_2023 – ktorým sa ruší VZN č. 5_2015 a č. 2-2016- o poplatkoch za znečistenie ovzdušia

VZN obce Seč č.5-2023 – ktorým sa ruší VZN č.22015 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce Seč

Obecný úrad

starosta@obecsec.sk, ekonom@obecsec.sk
046 / 545 55 22
Seč 133, 972 26 Nitrianske Rudno

Úradné hodiny

Pondelok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Utorok: Nestránkový
Streda: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 17,00 hod.
Štvrtok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Piatok: 7,30 – 12,30 hod.
Knižnica otvorená v stredu 16,00 – 17,00 hod.

Obec Seč je monitorovaná kamerovým systémom.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.