Verejná vyhláška podľa §67 ost. 2 zákona o lesoch, účastníci konania, ktorých práva môžu byť vyhlásením lesného celku Vestenice na obdobie rokov 2025- 2034

Upovedomenie o začatí konania vo veci určenia lesného celku Vestenice

Návrh_porastovej_mapy_LC_Vestenice

Obecný úrad

starosta@obecsec.sk, ekonom@obecsec.sk
046 / 545 55 22
Seč 133, 972 26 Nitrianske Rudno

Úradné hodiny

Pondelok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Utorok: Nestránkový
Streda: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 17,00 hod.
Štvrtok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Piatok: 7,30 – 12,30 hod.
Knižnica otvorená v stredu 16,00 – 17,00 hod.

Obec Seč je monitorovaná kamerovým systémom.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.