Voľby do NR SR – 30.septembra 2023

Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb do NRSR

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Informácia pre voliča

Žiadosti o voľbu poštou občania s trvalým pobytom v obci  nezasielajú na obec, ale na Ministerstvo vnútra SR, ktoré bude zabezpečovať aj  distribúciu volebných tlačív týmto občanom.

Voliť poštou môže občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahol 18 rokov veku (ďalej len „volič“) a

  • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia,

ak v zákonom stanovenej lehote najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9. 8. 2023) požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou.

Volič môže požiadať o voľbu poštou  ELEKTRONICKY           alebo           V LISTINNEJ PODOBE.

informácie na stránke https://www.minv.sk/?nr23-posta

novela volebného zákona – voľba poštou

Často kladené otázky (FAQ) k voľbe poštou zo zahraničia, Ministerstvo vnútra SR – Verejná správa

Žiadosť o voľbu poštou elektronicky, Ministerstvo vnútra SR – Verejná správa

Žiadosť o voľbu poštou v listinnej podobe, Ministerstvo vnútra SR

Žiadosť o voľbu poštou listinná vzor

Starosta obce určil v obci Seč  1 volebný okrsok  a  1 volebnú miestnosť  v zasadačke obecného úradu Seč.

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:  starosta@obecsec.sk

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: starosta@obecsec.sk

Obecný úrad

starosta@obecsec.sk, ekonom@obecsec.sk
046 / 545 55 22
Seč 133, 972 26 Nitrianske Rudno

Úradné hodiny

Pondelok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Utorok: Nestránkový
Streda: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 17,00 hod.
Štvrtok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Piatok: 7,30 – 12,30 hod.
Knižnica otvorená v stredu 16,00 – 17,00 hod.

Obec Seč je monitorovaná kamerovým systémom.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.