Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby so orgánov samosprávnych krajov 2022

Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov oprávnených voličov

Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov voličov a súvisiace úlohy zapisovateľa miestnej volebnej komisie

GDPR – Splnenie informačnej povinnosti – VOĽBY-2022 – obec Seč

Menovanie zapisovateľky MVK
Oznámenie elektronickej adresy
Počet obyvateľov obce Seč ku dňu vyhlásenia volieb

Obecné zastupiteľstvo v Seči podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 14.06.2022 č. 35/2022- schvaľuje výkonu funkcie starostu obce Seč na celé funkčné obdobie 2022-2026 v rozsahu celého úväzku ,č. 36/2022 – určuje počet poslancov zastupiteľstva obce Seč na celé volebné obdobie 2022-2026 v počte 5 ,č.37/2022 – utvára pre voľby do orgánov samosprávy obcí a kraja na volebné obdobie 2022-2026 pre obec Seč jeden volebný obvod

Rozhodnutie predsedu NR SR – vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – Voľby do orgánov samosprávy obcí
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – Voľby do samosprávnych krajov
Informácia o spôsobe hlasovania

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

VIAC INFO >>

Obecný úrad

starosta@obecsec.sk, ekonom@obecsec.sk
046 / 545 55 22
Seč 133, 972 26 Nitrianske Rudno

Úradné hodiny

Pondelok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Utorok: Nestránkový
Streda: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 17,00 hod.
Štvrtok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Piatok: 7,30 – 12,30 hod.
Knižnica otvorená v stredu 16,00 – 17,00 hod.

Obec Seč je monitorovaná kamerovým systémom.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.