11/2022

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

11/2022
Trenčiansky samosprávny kraj
Zmluva o poskytnutí dotácie
07/06/2022
08/06/2022