Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

11/2023
Ing. Ladislav Draškóczy a Ing. Renáta Draškóczy
Zmluva o zriadení vecného bremena -IN REM
12/04/2023
13/04/2023