Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

12/2023
UPSVR, Prievidza
Dodatok č.1 k dohode č.23/12/054/15
18/05/2023
18/05/2023