Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

13/2023
Generali poisťovňa
Dodatok č.1 k poistnej zmluve č.2407181500 - poistenie autobusových zastávok
22/05/2023
22/05/2023