Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

14/2023
ELEKTROBEL s.r.o.
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a zateplenie kul. domu Seč- elektroinštalácia ,práce naviac
27/06/2023
27/06/2023