Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

15/2022
FS Bukovec, Diviaky nad Nitricou
Zmluva o dielo
20/08/2022
20/08/2022