Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

15/2023
ELKO Computers Prievidza, spol.s.r.o.
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 21.06.2021
28/06/2023
28/06/2023