Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

17/2022
Hudobná skupina Duo Shakers, Žabokreky nad Nitrou
Zmluva o dielo
20/08/2022
20/08/2022