Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

18/2023
SENOR s.r.o.
Nájomná zmluva na pozemok
04/07/2023
18/07/2023