Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

19/2023
Náruč Senior & Junior o.z.
Dohoda o urovnaní
14/08/2023
16/08/2023