Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

22/2022
Vepos, s.r.o.
Dodatok č.20 k zmluve o zneškodnení odpadu
24/10/2022
24/10/2022