Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

22/2023
Slovenská záručná a rozvojová banka , a.s., Štefániková 27811 05 Bratislava
Úverová zmluva č.353949-2023
06/09/2023
06/09/2023