Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

23/2022
Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Prievidza
Dohoda č.22/12/010/49 uzatvorená podľa §10
24/10/2022
24/10/2022