Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

23/2023
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Prievidza
Podpora udržania pracovných návykov -PUPN, DOHODA č.23/12/054/287
19/09/2023
19/09/2023