Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

24/2023
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Úrazové poistenie UZO
27/09/2023
27/09/2023