Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

25/2022
Obec Šútovce
Dodatok č.1 k zmluva o spolupráci obcí
24/10/2022
24/10/2022