Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

25/2023
Ministerstvo investícií, regionálného rozvoja a informatizácie SR
Zmluva o poskytnutí NFP IROP-Z302091DCM6-91-108
27/09/2023
27/09/2023