26/2023

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

26/2023
STROJSTAV spol.s.r.o.
Dodatok č.2 k zmluve o dielo zo dňa 24.11.2017
02/10/2023
02/10/2023