Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

26/2023
STROJSTAV spol.s.r.o., Lipová 13, 971 01 Prievidza
Dodatok č.2 k zmluve o dielo zo dňa 24.11.2017, Dodatok č.3 k zmluve o dielo zo dňa 24.11.2017,
02/10/2023
02/10/2023