Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

27/2022
Ing. Peter Bajzík, Ing. Alena Bajzíková
Dodatok č.1 k zámennej zmluve uzatvorenej 21.09.202
03/11/2022
03/11/2022