Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

29/2022
Fidelity Trade , s.r.o.
Zmluva o odbere použitých jedlých olejov a tukov
09/12/2022
13/12/2022