Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

3/2023
Vepos, s.r.o.
Dodatok č.21 k zmluve o zneškodnení odpadu
01/02/2023
01/02/2023