Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

30/2022
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
13/12/2022
13/12/2022