Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

5/2023
Miestna akčná skupina Magura Stážov
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-W965-512-004-001
27/03/2023
27/03/2023