Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

6/2023
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Prievidza
Dodatok č.1 k dohode č.22/12/010/49 uzatvorenej podľa § 10
28/03/2023