Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

7/2023
STROJSTAV spol. s.r.o.
Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 24.11.2017
31/03/2023
31/03/2023