Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

8/2023
STROJSTAV spol. s.r.o.
Zmluva o dielo č.2/2023 - Rekonštrukcia a zateplenie DK-naviav práce
31/03/2023
31/03/2023