thumbnail

13/2021

Číslo zmluvy:
13/2021
Zmluvná strana:
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Názov zmluvy:
Zmluva o zriadení vecného bremena
Dátum podpisu:
22/06/2021
Dátum zverejnenia:
22/06/2021
Príloha: