13/2021

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

13/2021
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Zmluva o zriadení vecného bremena
22/06/2021
22/06/2021