23/2018

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

23/2018
Obec SečSeč 133972 26
Kúpna zmluva
30/07/2018
30/07/2018