thumbnail

24/2018

Číslo zmluvy:
24/2018
Zmluvná strana:
Lukáš HégliAnna LietavskáSeč č.33972 26
Názov zmluvy:
Zmluva o zriadení vecného bremena
Dátum podpisu:
31/08/2018
Dátum zverejnenia:
31/08/2018
Príloha: