24/2018

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

24/2018
Lukáš HégliAnna LietavskáSeč č.33972 26
Zmluva o zriadení vecného bremena
31/08/2018
31/08/2018