29/2017

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

29/2017
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
o pomoci v hmotnej núdzi
11/12/2017
11/12/2017